Współpraca

 

Okręg PZW Katowice

Współpraca ze Związkiem Wędarskim od początku istnienia naszego stowarzyszenia jest bardzo intensywa i co najważniejsze owocna. Dla obu stron. Co roku pomagamy w zarybieniach Białej Przemszy prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski. Wielu z nas aktywnie działa w Społecznej Straży Rybackiej. Jednocześnie zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony Związku, np. przy odławianiu narybku pstrąga w strumieniach gdzie znajdują się inkubatory. Szczególnie blisko współpracujemy z Kołem PZW nr 107 z Bukowna.imagesUrząd Miejski w Sławkowie

Dobra komunikacja pomiędzy stowarzyszeniem a władzami miasta to podstawa skutecznego działania. Wielokrotnie otrzymywaliśmy różnego rodzaju pomoc ze strony Urzędu Miejskiego oraz Burmistrzów Sławkowa zarówno finansową jak i merytoryczną a w 2015 roku Burmistrz Sławkowa, Pan Rafał Adamczyk, wręczył nam klucze do nowej siedziby.ringlogoZielony Ring Przemszy

W latach 2012-2016 byliśmy członkami Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy. Często uczestniczymy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez ZRP.