Akcja sprzątania Białej Przemszy

Początek sprzątania zaplanowano na godzinę 10:00. Na miejsce spotkania przybyło 25 osób. Każdy uczestnik akcji został zaopatrzony w rękawice ochronne oraz kilka worków a następnie wszyscy zostali podzieleni na drużyny, które zbierały śmieci na ustalonych odcinkach i brzegach rzeki.

Odłowy narybku

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy wspólnie z Okręgiem PZW Katowice w dniu 05.09.2009. dokonało odłowów gospodarczych na ciekach w których w ubiegłym roku inkubowana była ikra pstrągów potokowych.

Kolejne tarlisko na Sztole

W dniu 22 sierpnia członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy siłą mięśni stworzyli kolejne już tarlisko na przyujściowym odcinku rzeki Sztoły. Do wody powędrowało ok. 6 ton żwiru co wystarczyło do zagospodarowania ok. 15m wąskiej w tym miejscu rzeki.

Inwentaryzacja gniazd tarłowych

Jesienią 2008 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy przeprowadzili kolejną inwentaryzację gniazd tarłowych pstrąga potokowego na tarliskach Białej Przemszy i jej dopływach.

Batalia w sprawie czystości wody Białej Przemszy

W dniu 13 grudnia 2008 (sobota) o godzinie 12.00 patrolujaca grupa Strażników stwierdziła GRUBO PONADNORNATYWNE zanieczyszczenia wody w Białej Przemszy.

Raport z Inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń

Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w zlewni Białej Przemszy jest jednym z punktów programu działania Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy przewidzianym na 2008 rok. Poniższy raport wraz z załączonymi fotografiami zostanie przekazany władzom miast oraz instytucjom, w których gestii jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom naturalnego […]

Biała Przemsza znowu brudna!

Jak poinformował nas inspektor dyżurny WIOŚ w Krakowie ZGH Bolesław przystąpiły do czyszczenia kanału odprowadzającego Dąbrówka.

Inwentaryzacja gniazd tarłowych

Inwentaryzacja gniazd tarłowych pstrąga potokowego w 2007 roku odbywała się od końca października aż do grudnia. Przy pomocy okularów polaryzacyjnych, idąc brzegiem rzeki, obserwowano dno w poszukiwaniu gniazd tarłowych. Wszelkie znalezione gniazda były opisane i zmierzone.

Badania czystości wody Białej Przemszy

Woda w Białej Przemszy w miejscowości Sławków ma od wielu lat kolor brudno szary spowodowany gęstą zawiesiną wypompowywaną z pokładów kopalnianych.