Badania czystości wody Białej Przemszy

Woda w Białej Przemszy w miejscowości Sławków ma od wielu lat kolor brudno szary spowodowany gęstą zawiesiną wypompowywaną z pokładów kopalnianych.