W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Paweł Mochocki (przewodniczący Komisji)
  2. Piotr Nadolny
  3. Ariel Wypysiński