W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Bronisław Nocoń (przewodniczący Komisji)
  2. Paweł Półkoszek