Od 2008 roku działamy na rzecz Białej Przemszy.


Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy jest organizacją, której głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych Białej Przemszy. Chcemy, aby woda w Białej Przemszy była coraz czystsza a sama rzeka była w dobrej kondycji biologicznej.  Dbamy o rozwój rodzimej ichtiofauny oraz odbudowę naturalnych populacji poprzez tworzenie tarlisk oraz siedlisk. Swoją uwagę i działania koncentrujemy głównie na ochronie pstrąga potokowego, który jest rybą spotykaną w całej zlewni Białej Przemszy, lecz występuje w małych ilościach i nie tworzy stabilnej i silnej populacji, co wynika z braku właściwych siedlisk oraz tarlisk, nadmiernej presji wędkarskiej, kłusownictwa, zanieczyszczeń wody.

Trzy główne kierunki dzialań naszego stowarzyszenia:

a) odtwarzanie tarlisk oraz budowa inkubatorów (sztucznych tarlisk) pstrąga potokowego,

b) monitoring czystości wody oraz brzegów Białej Przemszy,

d) działalność edukacyjna i popularyzatorska.