Ochrona przyrody w dorzeczu Białej Przemszy

W Polsce rozróżniamy kilka form ochrony przyrody. Od ochrony ścisłej w postaci parków narodowych i rezerwatów, poprzez ochronę poszczególnych elementów przyrodniczych jaką dają parki krajobrazowe (ochrona krajobrazu i wartości przyrodniczych) czy obszary Natura 2000 (ochrona siedlisk), a skończywszy na użytkach ekologicznych, zespołach przyrodniczo krajobrazowych, stanowiskach przyrody nieożywionej. Oto obszary położone w zlewni Białej Przemszy i objęte prawną ochroną dzięki ich walorom przyrodniczym.

Zagrożone i zaginione gatunki

Polska Czerwona Księga Zwierząt jest rejestrem zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera ona listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem a także stopniem zagrożenia poszczególnych gatunków i proponowanymi sposobami […]

Ożywić strumień

Już w październiku 2008 było wiadomo – zrobimy coś więcej, zmienimy skalę. Już wtedy osoby skupione wokół klubu działającego na naszej stronie wiedziały że zrobią kolejny krok aby pomóc rzece, pomóc rybom. Chcieliśmy ożywić zapomniany, nikomu nie znany strumień. Efektem tego miało być kilkadziesiąt tysięcy szt. narybku spływającego ze strumienia do koryta rzeki. Dla chcącego nic trudnego. Tak też się stało.

Poznaj Białą Przemszę

Okolice Białej Przemszy są pokryte gęstą siecią szlaków pieszych i rowerowych. W niniejszym artykule zebrano informacje na temat większości oznakowanych szlaków i ścieżek, którymi wędrując bądź jadąc, mamy okazję poznać te niezwykłe tereny.

Zimowy spacer

Rzeka zmieniła się bardzo, wypłyciła. Ubyło jej miejscówek i zakoli, przybyło natomiast długich prostych odcinków. Nie ma naturalnych zwalisk gdzie ryby mogłyby się chować.

Inwentaryzacja gniazd tarłowych

Inwentaryzacja gniazd tarłowych pstrąga potokowego w 2007 roku odbywała się od końca października aż do grudnia. Przy pomocy okularów polaryzacyjnych, idąc brzegiem rzeki, obserwowano dno w poszukiwaniu gniazd tarłowych. Wszelkie znalezione gniazda były opisane i zmierzone.

Moje przygody z dorzeczem Białej Przemszy

Grudniowy wieczór. Przeglądam ewidencje wyjazdów z kończącego się, wędkarskiego roku i za chwilę sięgam do szafki aby zajrzeć też w starsze zeszyty. Wyciągam jeden sprzed ponad dziesięciu lat. Na jego już nieco pożółkłej okładce, obok kilkunastu innych nazw rzek i rzeczułek widnieje wyraźny napis. SZTOŁA…

Mokradła rzeki Białej

Dane historyczne (Wójcik 1997) mówią nam, że od końca XIX wieku przepływy rzeki Białej znacznie przekraczają wydajność jej naturalnych źródeł (obecnie całkowicie wyschnięte). Prawie pewne jest, że sytuacja ta ma miejsce od czasów znacznie odleglejszych, bowiem już w XVI wieku wybudowano Sztolnię Ponikowską, której celem było odwadnianie odkrywek w rejonie olkuskim.

Znikające rzeki

Naturalne źródła rzeki Białej nie istnieją, Biała Przemsza niemalże znika w piaskach Pustyni Błędowskiej a sytuacja wielu innych mniejszych dopływów wygląda z roku na rok coraz gorzej.