Sprzątaliśmy po raz kolejny

W tym roku już trzykrotnie zbieraliśmy się nad wodami dorzecza Białej Przemszy, aby sprzątać śmieci zalegające na ich brzegach. Dwa razy akcja odbywała się w kwietniu (raz z okazji Dni Ziemi), a trzeci raz zebraliśmy się aby zbierać śmieci w minioną sobotę, czyli 7 czerwca. Zdjęcia znajdziecie na naszym profilu na Facebooku , a teraz przypomnijmy sobie krótko z kim i gdzie pracowaliśmy…

Ponowna inwentaryzacja na Tarnówce

15 marca tego roku postanowiliśmy znowu przejść się brzegami Tarnówki i ponownie dokonać inwentaryzacji.

Tarliska Centurii

W wodach zlewni Białej Przemszy przybyło znowu dobrych kilkadziesiąt metrów bieżących potencjalnych tarlisk pstrąga potokowego i innych ryb litofilnych. 28 września członkowie i sympatycy SPBP, z pomocą koparki i jej doświadczonego operatora, wykonali kawał dobrej roboty, tworząc szereg kamiennych bystrzy na dnie potoku Centuria, prawego dopływu Białej Przemszy.

Dotacja na tarliska Centurii przyznana

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o przyznaniu nam dotacji na wykonanie zadania pt. „Poprawa warunków tarliskowych ryb litofilnych na potoku Centuria”. Już wkrótce planujemy przystąpić do konkretnych działań nad wodą. Zadania ma zostać zrealizowane do końca października tego roku. Prosimy śledzić nasze forum, gdzie na bieżąco będziemy informować o planowanych pracach.

Ktokolwiek widział…

Z żalem zawiadamiamy że Sztoła jaką znaliśmy zniknęła…

Czas na Centurię

Od dawno już chcieliśmy coś dla niej zrobić. Bo zasługuje na to. Bo jest urocza, krystalicznie czysta, trochę zapomniana, ale w dalszym ciągu magnetyczna, tajemnicza i obiecująca. Teraz nadszedł czas, kiedy w końcu możemy pomóc Centurii. Możemy, gdyż dostaliśmy niedawno pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, dzięki którym powstanie kilkadzesiąt metrów bieżących tarliska dla pstrąga potokowego oraz innych ryb. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach liczymy również na Waszą pomoc!

Nowe tarlisko na Kanale

Po inkubatorach w Sławkowie i tarlisku na Sztole przyszła kolej na Kanał Szczakowski. Także i tu chcieliśmy poprawić warunki tarłowe dla ryb litofilnych, w tym przede wszystkim dla pstrąga potokowego i lipienia. Czynu dokonaliśmy w upalną sobotę 18 sierpnia. Kilkunastu członków i miłośników stowarzyszenia stawiło się wcześnie rano nad brzegiem kanału kilka kilometrów na południowy zachód od m. Bukowno. Końcowy efekt prac to 50 metrów kw. dna pokrytego żwirem, w którym miejmy nadzieje już za parę miesięcy pstrągi zaczną składać ikrę.

Bieżące interwencje: walczymy o czystą wodę

Choć nie piszemy o tym zbyt często na naszej stronie ani nie dyskutujemy na forum to jednak w ostatnim czasie podejmujemy szereg działań interwencyjnych. Dotyczą one przede wszystkim coraz liczniejszych przypadków zanieczyszczania wód w zlewni Białej Przemszy. W dalszym ciągu monitorujemy Tarnówkę oraz próbujemy dowiedzieć się co się dzieje ze Sztołą.

Nie bądź obojętny! Reaguj!

W ostatnim czasie otrzymujemy liczne zgłoszenia opisujące przypadki dewastacji środowiska naturalnego w zlewni Białej Przemszy. Dostajemy informacje głównie na temat zanieczyszczenia wód i wycinania drzew. Oczywiście większość ze spraw przekazujemy natychmiast do odpowiednich instytucji, które z urzędu zajmują się ochroną środowiska. I choć mamy już w tej kwestii pewne doświadczenie to jednak zachęcamy wszystkich bezpośrednich świadków zagrożeń i szkód w środowisku do samodzielnych interwencji.

Tarnówka – raport zagrożeń

Tarnówka – raport zagrożeń