Zagrożone i zaginione gatunki

Polska Czerwona Księga Zwierząt jest rejestrem zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera ona listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem a także stopniem zagrożenia poszczególnych gatunków i proponowanymi sposobami […]

Ożywić strumień

Już w październiku 2008 było wiadomo – zrobimy coś więcej, zmienimy skalę. Już wtedy osoby skupione wokół klubu działającego na naszej stronie wiedziały że zrobią kolejny krok aby pomóc rzece, pomóc rybom. Chcieliśmy ożywić zapomniany, nikomu nie znany strumień. Efektem tego miało być kilkadziesiąt tysięcy szt. narybku spływającego ze strumienia do koryta rzeki. Dla chcącego nic trudnego. Tak też się stało.

Inwentaryzacja gniazd tarłowych

Jesienią 2008 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy przeprowadzili kolejną inwentaryzację gniazd tarłowych pstrąga potokowego na tarliskach Białej Przemszy i jej dopływach.

Batalia w sprawie czystości wody Białej Przemszy

W dniu 13 grudnia 2008 (sobota) o godzinie 12.00 patrolujaca grupa Strażników stwierdziła GRUBO PONADNORNATYWNE zanieczyszczenia wody w Białej Przemszy.

Raport z Inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń

Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w zlewni Białej Przemszy jest jednym z punktów programu działania Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy przewidzianym na 2008 rok. Poniższy raport wraz z załączonymi fotografiami zostanie przekazany władzom miast oraz instytucjom, w których gestii jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom naturalnego […]

Poznaj Białą Przemszę

Okolice Białej Przemszy są pokryte gęstą siecią szlaków pieszych i rowerowych. W niniejszym artykule zebrano informacje na temat większości oznakowanych szlaków i ścieżek, którymi wędrując bądź jadąc, mamy okazję poznać te niezwykłe tereny.

Biała Przemsza znowu brudna!

Jak poinformował nas inspektor dyżurny WIOŚ w Krakowie ZGH Bolesław przystąpiły do czyszczenia kanału odprowadzającego Dąbrówka.

Znikające rzeki

Naturalne źródła rzeki Białej nie istnieją, Biała Przemsza niemalże znika w piaskach Pustyni Błędowskiej a sytuacja wielu innych mniejszych dopływów wygląda z roku na rok coraz gorzej.

Badania czystości wody Białej Przemszy

Woda w Białej Przemszy w miejscowości Sławków ma od wielu lat kolor brudno szary spowodowany gęstą zawiesiną wypompowywaną z pokładów kopalnianych.