Poznaj Białą Przemszę

Okolice Białej Przemszy są pokryte gęstą siecią szlaków pieszych i rowerowych. W niniejszym artykule zebrano informacje na temat większości oznakowanych szlaków i ścieżek, którymi wędrując bądź jadąc, mamy okazję poznać te niezwykłe tereny.

SZLAKI PIESZE

Do najciekawszych pieszych szlaków należą: Szlak Pustynny (kolor: żółty), Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej (czerwony) czy Szlak Diablej Góry (niebieski).Szlak Pustynny można podzielić na dwie części: północną i południową. Odcinek północny zaczyna się w Błędowie w pobliżu schroniska PTSM. Kierując się w kierunku wschodnim, po 5km docieramy do Pustyni Błędowskiej. Szlak biegnie równolegle do Białej Przemszy.

Osobliwością pustyni są wydmy piaszczyste i roślinność stepowa, m.in.: wydmuchrzyca piaskowa, dzika pszenica, łoszczyca. Pomiędzy piaskami można spotkać endemiczną warzuchę polską oraz coraz rzadziej spotykanego omiega górskiego. Pustynia podzielona jest doliną płynącej tam Białej Przemszy na dwie części: północną – mniejszą i południową – większą. Dawniej można tu było zaobserwować zjawisko fatamorgany.
Po minięciu pustyni oraz góry Czubatka (punkt widokowy na pustynię) docieramy do miejscowości Klucze skąd przez urocze jurajskie wzgórza kierujemy się do Jaroszowca. Mijając dworzec PKP w Jaroszowcu zmieniamy kierunek marszu na północny. Po kilku kolejnych kilometrach docieramy do wsi Golczowice gdzie ponownie spotykamy się z Białą Przemszą. Końcowy fragment szlaku zaprowadzi nas do Ryczowa. Całkowita długość szlaku wynosi 26km.
Odcinek południowy bierze swój początek na dworcu PKP Sosnowiec Maczki. Kierując się na wschód, idąc równolegle do doliny Białej Przemszy, dochodzimy do osiedla Burki. Po przejściu następnych 10km docieramy do Bukowna. Większość szlaku do tego momentu biegnie przez bory sosnowe jednakże ciągle towarzyszą nam cieki wodne: Biała Przemsza, Sztoła. Za Bukownem mijamy prawie całkowicie zarośniętą już Pustynię Starczynowską. Szlak kończy się w Olkuszu na Rynku. Jego długość wynosi 24km.Szlakiem, który przez wiele kilometrów biegnie doliną Białej Przemszy, jest szlak czerwony – Szwajcarii Zagłębiowskiej. Początek szlaku znajduje się jednak w Zawierciu na dworcu PKP, skąd kierujemy się do wsi Hutki Kanki, gdzie znajdują się źródła potoku Centuria. Następne 10 km prowadzić nas będzie właśnie wzdłuż Centurii. Mijając Chechło docieramy do Błędowa. Następnie kierujemy się do doliny Białej Przemszy. Cahrakterystyczne dla tych terenów są gęste lasy i tereny podmokłe. Przekraczając most na rzece Białej dochodzimy do Kuźniczki a następnie Okradzionowa. Tutaj szlak ponownie łączy się z Białą Przemszą i już prawie do końca jej towarzyszy. Idąc od Okradzionowa w dół rzeki przechodzimy przez uroczy przełom Białej Przemszy (zwany w przeszłości „Szwajcarią Zagłębiowską”). Koniec szlaku znajduje się na Rynku w Sławkowie a jego długość wynosi 33km.

Dolina Białej Przemszy RudyW Sławkowie (na dworcu PKP) swój początek bierze inny ciekawy szlak – Diablej Góry (niebieski). Kierujemy się na południe, mijamy kolejno osiedla Niwa i Burki, przechodzimy przez Białą Przemszę i docieramy do zalesianych obecnie terenów eksploatacji piasku w Jaworznie Szczakowej. Po 10 km naszym oczom ukaże się zalew Sosina. Od tego momentu szlak zmienia swój kierunek na wschodni. Mijamy Jaworzno Ciężkowice i Bór Biskupi aż w końcu po 24km dochodzimy do Diablej Góry (punkt widokowy, jaskinia). Szlak prowadzi jednak dalej i kończy się na dworcu PKP w Bukownie.

Oczywiście jest jeszcze kilka innych szlaków pieszych, które znajdują się na tych terenach:
Szlak Okrężny Jaworzna (czerwony, długość: 58km)
Szlak Francesco Nullo (niebieski, prowadzi ze schroniska młodzieżowego na Niwie do Olkusza)
Szlak Metalurgów (czarny, z Maczek do dworca PKP w Gołonogu)
Szlak Dwudziestopięciolecia PTTK (zielony, 115km) – mapka poniżej

turystyka.silesia-region.pl
źródło: turystyka.silesia-region.pl

SZLAKI ROWEROWE

Najważniejszym szlakiem rowerowym biegnącym przez dolinę Białej Przemszy jest bez wątpienia Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd. Swój początek ma w Krakowie (Bronowice) a kończy się w Częstochowie (Stary Rynek). Jego długość całkowita wynosi 188km. Szlak biegnie m.in. przez: zamek Tęczyn w Rudnie, Krzeszowice, Paczółtowice, Olkusz, Rabsztyn, Jaroszowiec, Golczowice (tu przekraczamy Białą Przemszę), Bydlin, zamek w Smoleniu, Ryczów, zamek w Ogrodzieńcu, Podlesice, Mirów, Przewodziszowice, zamek w Olsztynie.

Szlak Dąbrowa Górnicza

Krótsze szlaki, całkiem niedawno utworzone a co za tym idzie dobrze widoczne w terenie, znajdują się na terenie Dąbrowy Górniczej. Jeden z nich biegnie m.in. przez Okradzionów i Rudy, inny przez Błędów i Chechło.

 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE

Godnymi polecenia są dwie ścieżki przyrodnicze znajdujące się dolinie Białej Przemszy na terenie Dąbrowy Górniczej.
Ścieżka czerwona rozpoczyna się w Kuźniczce przy przystanku autobusowym. Prowadzi nas ona w dolinę rzek Białej i Białej Przemszy. Ścieżka zatacza pętlę w widłach obu rzek i wraca do punktu wyjścia.
Ścieżka żółta z początkiem w Błędowie wiedzie nas także ku dolinie Białej Przemszy jednak po jej drugiej stronie (północnej). Obie ścieżki łączą się właśnie nad Białą Przemszą.
Warto tutaj dodać, że na trasie ścieżki znajdują się przystanki wraz z tablicami informacyjnymi, na których znajdziemy informację na temat gatunków zwierząt i roślin występujących na tym terenie.
Obie ścieżki są dość krótkie i da się je sprawnie pokonać w kilka godzin.

Warto jeszcze wspomnieć o ścieżce którą utworzyli w 2010 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy. Scieżka ta biegła (czas przeszły niestety jest tu uzasadniony) wzdłuż lewego brzegu Białej Przemszy od mostu na Maczkach do ujścia Koziego Brodu. Wzdłuż ścieżki znajdowały się tablice informacyjne oraz ławki i wiaty. Projekt został zrealizowany wspólnie z UM Jaworzno. Niestety z tablic nic już nie zostało gdyż wszystkie zostały zniszczone przez nieznanych sprawców.

W 2016 roku powstała bardzo fajna ścieżka przyrodnicza dla dzieci w Sławkowie. Więcej o niej możecie przeczytać pod tym linkiem.

Lipy DobieckieMapa Błędów

Na koniec warto jeszcze zauważyć, że w dolinie Białej Przemszy spotkać można także szlaki konne, co raz cześciej zresztą uczęszczane.

Szczegółowe informacje na temat pieszych szlaków znajdziecie na stronie: turystyka.silesia-region.pl

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku i lepszego poznania Białej Przemszy.

Udostępnij