Szkody w środowisku

Szkody zaistniałe w środowisku bądź też zagrożenia dla środowiska powinny być bezwględnie zgłaszane do odpowiednich służb lub instytucji. Dlaczego? Choćby po to żeby móc odnaleźć sprawcę i wymusić od niego naprawienia szkody bądź też wypłacenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Często jest jednak tak, że pomimo iż widzimy coś niepokojącego nie podejmujemy żadnych działań. Dzieje się tak ponieważ wydaje nam się że sytuacja którą spotykamy nad wodą jest mało istotna, bądź też za pewne już gdzieś wcześniej zgłoszona.  Zdarza się też że zgłoszenia dokonujemy pod złym adresem.

 

Zgłaszać każdy może

Wielokrotnie spotykamy się z zarzutem że nie podejmujemy działań interwencyjnych względem występujących zagrożeń środowiska: zanieczyszczenie wody, wysypiska śmieci, ujścia ścieków. Nierzadko bowiem dostajemy telefony od osób zaniepokojonych stanem środowiska przyrodniczego nad Białą Przemszą. Szczególnie gdy dotyczy to czystości rzeki oraz ujść ścieków. Z jednej strony nie dziwi mnie rozgoryczenie osób, które otrzymują od nas informacje gdzie należy zgłosić się z danym problemem, by faktycznie postarać się go rozwiązać. Przecież według tych osób sprawa już została zgłoszona, przekazana dalej. Z drugiej jednak strony już od dawna piszemy i informujemy o tym, że każdy z nas ma prawo samodzielnego podejmowania interwencji i zgłaszania zaistniałych szkód do odpowiednich instytucji.

 

Nasze interwencje

W ciągu dziesięciu lat naszego istnienia podejmowaliśmy szereg działań interwencyjnych w związku z ochroną środowiska. Przede wszystkim warto tu przypomnieć akcję inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w zlewni Białej Przemszy. Wyjątkowo szczegółową inwentaryzację przeprowadziliśmy wzdłuż brzegów Tarnówki (prawy dopływ Białej Przemszy) i to dwukrotnie. Zebrane w ten sposób dane były przekazywane dalej: do lokalnych władz oraz do WIOŚ w Katowicach. Prawie zawsze spotykało się z to pozytywnym odzewem ze strony władz lokalnych, a często też podejmowane były natychmiastowe działania. I tak dzięki naszym interwencjom uprzątnięte zostały dzikie wysypiska śmieci nad Białą Przemszą w Dąbrowie Górniczej (Rudy) oraz w Jaworznie. Również zgłoszone nielegalne ujścia ścieków, w miarę możliwości, zostały likwidowane (Sławków, Jaworzno). Niestety spora część ze znanych nam rur odprowadzających nieczystość do Białej Przemszy jest legalna.

Zwalczaliśmy również skutecznie przypadki rozjeżdżania rzeki w okolicach Pustyni Błędowskiej. Dzięki dostarczonym przez nas na Policję materiałom, na których widać wyraźnie auta terenowe (z widocznymi tablicami rejestracyjnymi) wszczęto postępowania w sprawie niszczenia terenów zielonych a kierowców którym udowodniono winę ukarano sowitymi mandatami.

 

Co i gdzie zgłaszać?

Wszystkiego rodzaju szkody w środowisku, dewastacje, wycinki, kłusownictwo, dzikie wysypiska zgłaszamy w pierwszej kolejności na Policję i/lub Straży Miejskiej/Gminnej. W tym przypadku wystarczy w zupełności kontakt telefoniczny. Następnie, w zależności od problemu, informujemy bądź to właściwy Urząd/Wójta Gminy bądź instytucję odpowiedzialną za ochronę środowiska (WIOŚ / RDOŚ ). Zgłoszenia możemy dokonać telefonicznie, chociaż dobrze będzie jeśli oprócz tego dokonamy również zgłoszenia na piśmie wraz z dokumentacją zdjęciową.

Sposób zgłaszania szkód i zagrożeń w środowisku bardzo szczegółowo i przystępnie opisany został na stronie WWF:

WWF – Co robić?

 

Co zgłaszać nam?

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy jako organizacja której głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych Białej Przemszy jesteśmy mocno zainteresowani stanem środowiska przyrodniczego w dolinie Białej Przemszy. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wszelkiego rodzaju informacje na temat zagrożeń ekologicznych czy też zaobserwowanych szkód. Z naszej strony znajdziecie merytoryczne wsparcie i szczegółową pomoc gdzie i jak zgłosić dany problem. Informacje możecie kierować do nas zarówno mailowo na adres: kontakt@bialaprzemsza.pl oraz także telefonicznie pod numery telefonów na stronie KONTAKT.

 

Udostępnij