Tragiczna jakość osadów

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nie pozostawia złudzeń. Jakość wody, oraz również osadów dennych, nie zmienia się w Białej Przemszy od lat. Zawartość metali ciężkich w osadzie jest na wciąż bardzo wysokim poziomie.

Raport WIOŚ opisujący stan środowiska w województwie śląskim za rok 2017 przedstawia sporą ilość informacji na temat jakości wód w naszym województwie Ogólna jakość stanu chemicznego wody w Białej Przemszy, jak i zdecydowanej większości rzek w województwie, oceniona została jako „poniżej dobrego”. Głównym wskaźnikiem decydującym o takim sklasyfikowaniu wód miała ponadnormatywna obecność bezno(a)pirenu.

Więcej informacji dotyczących Białej Przemszy znajdziemy w sekcji poświęconej monitoringu osadów dennych. Osady w Białej Przemszy były badane na terenie miasta Sosnowiec. Wyniki tych badań przedstawiają się fatalnie. Zawartość kadmu, ołowiu i cynku znacznie przekraczają dopuszczalne normy.

Zawartości kadmu i ołowiu w Białej Przemszy były największe ze wszystkich rzek i osiągnęły odpowiednio 12,0 mg/kg (kadm) i 450 mg/kg (ołów).

W raporcie podkreślono wyraźnie że zanieczyszczone osady denne mogą powodować znaczące negatywne oddziaływanie na organizmy wodne.

Cały raport znajduje się na stronie: http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2017/raport2017.pdf

Udostępnij