Walne Zgromadzenie

Łukasz Drążewski, 24.02.2019

W sobotę 22 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia. Spotkanie, oprócz swojego tradycyjnego sprawozdawczego charakteru, było również okazją do długiej dyskusji na temat kondycji wód Białej Przemszy, postrzegania rzeki przez wędkarzy oraz na temat zmian które nastąpiły w ostatnich latach.

W spotkaniu wzięło udział pięciu członków stowarzyszenia. W jego trakcie przedstawiono jak zazwyczaj sprawozdania (finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu) a także wspólnie opracowano i uchwalono budżet stowarzyszenia na najbliższy rok, uwzględniając w nim między innymi zakup ikry pstrąga oraz narybku lipienia.

Jako że upłynęła trzyletnia kadencja zarządu i komisji rewizyjnej zostały przeprowadzone wybory na nową trzyletnią kadencję. Skład zarządu nie uległ zmianie i na stanowisku Prezesa pozostał Grzegorz Piętka, wiceprezesem jest dalej Krzysztof Jarosz a sekretarzem zarządu Łukasz Drążewski. Jeśli chodzi o komisję rewizyjną to w jej nowy skład weszli Bronisław Nocoń oraz Paweł Półkoszek.

Podczas spotkania dyskutowano nad wieloma pomysłami w kontekście ich zastosowania w warunkach dorzecza Białej Przemszy. Dotyczyły one zarówno stałych naszych punktów jak sadzenie ikry w inkubatorach czy zarybienie lipieniem odcinka No Kill, jak i także nowych idei, np. na temat innych sposobów sadzenia ikry pstrąga.

Całe spotkanie trwało trzy godziny. W najbliższym czasie na naszym forum opublikujemy protokół z tego wydarzenia. Poniżej do pobrania jest sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2018 roku.

Pobierz:

Sprawozdanie_merytoryczne_2018

 

Udostępnij