Okręg PZW Katowice

Współpraca ze Związkiem Wędarskim od początku istnienia naszego stowarzyszenia jest bardzo intensywa i co najważniejsze owocna. Dla obu stron. Co roku pomagamy w zarybieniach Białej Przemszy prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski. Wielu z nas aktywnie działa w Społecznej Straży Rybackiej. Jednocześnie zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony Związku, np. przy odławianiu narybku pstrąga w strumieniach gdzie znajdują się inkubatory. Szczególnie blisko współpracujemy z Kołem PZW nr 107 z Bukowna.imagesUrząd Miejski w Sławkowie

Dobra komunikacja pomiędzy stowarzyszeniem a władzami miasta to podstawa skutecznego działania. Wielokrotnie otrzymywaliśmy różnego rodzaju pomoc ze strony Urzędu Miejskiego oraz Burmistrzów Sławkowa zarówno finansową jak i merytoryczną a w 2015 roku Burmistrz Sławkowa, Pan Rafał Adamczyk, wręczył nam klucze do nowej siedziby.

 Koalicja Ratujmy RzekiKoalicja Ratujmy Rzeki

Od grudnia 2017 jesteśmy członkami Koalicji Ratujmy Rzeki. Koalicja skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny.ringlogoZielony Ring Przemszy

W latach 2012-2016 byliśmy członkami Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy. Często uczestniczymy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez ZRP.