Dotacja na odtworzenie tarliska

Utworzenie tarliska pstrąga potokowego na ujściowym odcinku Sztoły było pierwszym punktem w programie naszego stowarzyszenia na lata 2008-2010. W zeszłym roku udało nam się w niewielkim stopniu zrealizować to zadanie, tworząc krótki, kilkunastumetrowy odcinek pokryty żwirem. W dalszym ciągu myśleliśmy jednak o czymś większym, trwalszym i bardziej skutecznym.

Rzeka Sztoła wyraźnie konrastująca z wodami Białej Przemszy do której uchodzi jest u kresu swego biegu niezwykle urokliwa. Charakteryzuje się szybkim nurtem, sporą głębokością, intensywną mleczno – turkusową barwą i zazwyczaj dużą przejrzystością. Samo ujście do Przemszy jest miejscem unikatowym i jedynym w swoim rodzaju. Sztoła jest jednym z jej większych dopływów . Nie dziwi więc również obecność pstrąga w tym miejscu, który choć w Białej Przemszy ma wyśmienite warunki do bytowania to jednak nie znajduje tam właściwych i odpowiednich miejsc do odbycia tarła.

Sztoła

Efekt prac wykonanych rok temu szybko został zniweczony.
W grudniu żwir, który wsypaliśmy do rzeki latem, został całkowicie przykryty grubą warstwą piasku i mułu. Stało się to w wyniku tymczasowego otwarcia zastawek na położonej kilkadziesiąt metrów wyżej nieczynnej już przepompowni wody „Ryszka”. Po naszej interwencji u właściciela obiektu, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, doszliśmy do porozumienia i zastawki nie zostały ponownie zamknięte. Przy wyższym przepływie wody żwir z czasem zaczął odsłaniać się z pod warstwy piasku ale też znacznie przemieszczać w dół strumienia. Na chwilę obecną dno cieku pokryte żwirem i dające się wykorzystać przez pstrągi jako tarlisko zajmuje bardzo małą powierzchnię i rozciąga się na zaledwie 3-4 metrach długości.

W roku następnym sytuacja ta powinna się diamteralnie zmienić. Tarlisko zostanie odtworzone w miejscu jego wcześniejszego występowania, a ogólna powierzchnia dna pokrytego żwirem zostanie kilkukrotnie powiększona. Wszystko to dzięki dotacji w wysokości 12 tys. złotych jaką Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł nasz projekt. 28 października zapadła decyzja o przyznaniu nam dotacji która stanowić będzie prawie 80% kosztów całej inwestycji. Pozostałą kwotę przeznaczy stowarzyszenie.

Sztoła

W ramach zadania Odtworzenie i powiększenie tarliska pstrąga potokowego na rzece Sztole w cieku zostanie umieszczony żwir o odpowiedniej dla tarlisk wielkości (16-32mm) oraz większe kamienie (otoczaki) stabilizujące brzegi i żwir. Powierzchnia tarliska zwiększy się o ok. 150 m2 co mamy nadzieję przyniesie już wkrótce pozytywny efekt ekologiczny w postaci wzmocnienia lokalnej populacji pstrąga potokowego a także innych ryb litofilnych żyjącyjch w Sztole oraz Białej Przemszy. Prace zostaną wykonane w połowie przyszłego roku.

fotografie: Łukasz Drążewski , Piotr Maj

Udostępnij