Trzy główne kierunki działań naszego stowarzyszenia:

 

a) odtwarzanie tarlisk oraz budowa inkubatorów (sztucznych tarlisk) pstrąga potokowego

Pstrąg potokowy to ryba, która wymaga specjalnych warunków by mogła skutecznie się rozmnażać. Głównym warunkiem jest idealne tarlisko (żwir na dnie cieku, woda bez zawiesiny, silny nurt). Tylko wtedy może zostać zapewniona wysoka przeżywalność ikry oraz narybku pstrąga. Aby poprawić skuteczność tarła nasze stowarzyszenie od początku działalności zajmuje się odtwarzaniem tarlisk pstrąga oraz budową nowych w tym przede wszystkim budową tarlisk sztucznych (tzw. inkubatorów). Tarliska pstrąga utworzyliśmy już miedzy innymi na Kanale Szczakowskim, na Sztole oraz na Centurii. W przyszłości chcemy, aby takie tarliska powstały w samej Białej Przemszy. Obecnie mamy funkcjonujące dwa sztuczne tarliska zwane inubatorami. Jedno znajduje się w Sławkowie przy ul. Olkuskiej a drugie kilka kilometrów wyżej w górę rzeki, w Okradzionowie, przy tzw. wywierzyskach.

Poniżej znajduje się lista artykułów traktujących o tarliskach i inkubatorach:

Ożywić strumień

Tarliska Centurii

Sztoła doczekała się tarliska

Kanał tarłowy ukończony

Gniazda tarłowe ryb łososiowatych


b) monitoring czystości wody oraz brzegów Białej Przemszy

Czystość wody i brzegów Białej Przemszy leży nam bardzo na sercu. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy akcje zarówno sprzątania jak i inwentaryzacji zanieczyszczeń. Akcje sprzątania rzeki, prowadzone najczęściej przy okazji tzw. Dni Ziemi, są organizowane z lokalnymi władzami. Takie akcje prowadzone były już zarówno w Sławkowie jak i również w Gminie Klucze. Inwentaryzacje zanieczyszczeń mają na celu udokumentowanie dzikich wysypisk śmieci oraz nielegalnych ujść ścieków do rzeki. W pierwszych latach działalności stowarzyszenia prowadziliśmy inwentaryzację na terenie całego dorzecza Białej Przemszy. Później skoncentrowaliśmy się na poszczególnych ciekach, a najbardziej dokładną inwentaryzację przeprowadziliśmy w 2012 i 2013 roku na Potoku Tarnówka (raport).

Ponowna inwentaryzacja na Tarnówce

Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń 2010

Raport z inwentaryzacji zanieczyszczeń

Raport z Inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń

Dzień Ziemi nad Białą Przemszą

Odcinek uprzątnięty

Akcja sprzątania Białej Przemszy 2010

Nowy No Kill posprzątany


c) działalność edukacyjna i popularyzatorska.

Wszystkie nasze działania nie miałyby większego sensu gdybyśmy nie chcieli dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Dlatego od początku zwróciliśmy uwagę na potrzebę działań edukacyjnych. Do naszych akcji nad brzegami rzeki zapraszani są uczniowe sławkowskiego zespołu szkół ponadpodstawowych. Nasi członkowie uczestniczyli w wykładach i pokazach również w innych szkołach. W ostatnim czasie udało się nam również pokazać w lokalnych mediach (TVP Katowice oraz Radio Katowice) gdzie promowaliśmy działalność stowarzyszenia oraz samą rzekę jako lokalną atrakcję turystyczną. Od paru lat organizujemy również zimowe warsztaty muchowe skierowane do początkujących pasjonatów tej formy wędkarstwa. Jesteśmy także bardzo aktywni w internecie – poprzez stronę internetową oraz nasze kanały na Facebooku i YouTubie dzielimy się tym co mamy najlepsze: zdjęcia, filmy, artykuły. Dzięki nam Biała Przemsza stała się rzeką rozpoznawalną, znaną, lubianą. Rzeką, nad którą przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zobaczyć, powędkować, spłynąć kajakiem.

Biała Przemsza w TVP Katowice

O Pstrągach i Białej Przemszy w Radiu Katowice

Biała Przemsza zgłoszona do konkursu Rzeka Roku 2013

SPBP laureatem nagrody w programie Zaadoptuj Rzekę

Poznaj Białą Przemszę