Nieistniejące już Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy swoją działalność koncentrowało na trzech filarach:

 

a) odtwarzanie tarlisk oraz budowa inkubatorów (sztucznych tarlisk) pstrąga potokowego

Pstrąg potokowy to ryba, która wymaga specjalnych warunków by mogła skutecznie się rozmnażać. Głównym warunkiem jest idealne tarlisko (żwir na dnie cieku, woda bez zawiesiny, silny nurt). Tylko wtedy może zostać zapewniona wysoka przeżywalność ikry oraz narybku pstrąga. Aby poprawić skuteczność tarła stowarzyszenie zajmowało się odtwarzaniem tarlisk pstrąga oraz budową nowych w tym przede wszystkim budową tarlisk sztucznych (tzw. inkubatorów). Tarliska pstrąga zostały utworzone miedzy innymi na Kanale Szczakowskim, na Sztole oraz na Centurii.

Poniżej znajduje się lista artykułów traktujących o tarliskach i inkubatorach:

Ożywić strumień

Tarliska Centurii

Sztoła doczekała się tarliska

Kanał tarłowy ukończony

Gniazda tarłowe ryb łososiowatych


b) monitoring czystości wody oraz brzegów Białej Przemszy

Wielokrotnie przeprowadzaliśmy akcje zarówno sprzątania jak i inwentaryzacji zanieczyszczeń. Akcje sprzątania rzeki, prowadzone najczęściej przy okazji tzw. Dni Ziemi, były organizowane z lokalnymi władzami. Takie akcje prowadzone były zarówno w Sławkowie jak i również w Gminie Klucze. Inwentaryzacje zanieczyszczeń miały na celu udokumentowanie dzikich wysypisk śmieci oraz nielegalnych ujść ścieków do rzeki. W pierwszych latach działalności stowarzyszenia prowadziliśmy inwentaryzację na terenie całego dorzecza Białej Przemszy. Później skoncentrowaliśmy się na poszczególnych ciekach, a najbardziej dokładną inwentaryzację przeprowadziliśmy w 2012 i 2013 roku na Potoku Tarnówka (raport).

Ponowna inwentaryzacja na Tarnówce

Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń 2010

Raport z inwentaryzacji zanieczyszczeń

Raport z Inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń

Dzień Ziemi nad Białą Przemszą

Odcinek uprzątnięty

Akcja sprzątania Białej Przemszy 2010

Nowy No Kill posprzątany


c) działalność edukacyjna i popularyzatorska.

Od początku zwracaliśmy uwagę na potrzebę działań edukacyjnych. Do naszych akcji nad brzegami rzeki zapraszani byli uczniowe sławkowskiego zespołu szkół ponadpodstawowych. Nasi członkowie uczestniczyli w wykładach i pokazach również w innych szkołach. W lokalnych mediach (TVP Katowice oraz Radio Katowice) promowaliśmy działalność stowarzyszenia oraz samą rzekę jako lokalną atrakcję turystyczną. Organizowaliśmy również zimowe warsztaty muchowe skierowane do początkujących pasjonatów tej formy wędkarstwa.

Biała Przemsza w TVP Katowice

O Pstrągach i Białej Przemszy w Radiu Katowice

Biała Przemsza zgłoszona do konkursu Rzeka Roku 2013

SPBP laureatem nagrody w programie Zaadoptuj Rzekę

Poznaj Białą Przemszę