Akcja sprzątania Białej Przemszy 2010 – podsumowanie

24 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi grupa zapaleńców po raz drugi sprzątała brzegi Białej Przemszy na terenie miasta Sławkowa.

O godzinie 9:00 na stadionie MKS Sławków zjawiły się 23 osoby. Każdy z uczestników sprzątania został wyposażony w rękawice ochronne i worki na zebrane odpady. Uczestników sprawnie podzielono na grupy i przydzielono im odcinki brzegu do uprzątnięcia.

Przez niemal 4 godziny zebrano 44 worki odpadów! Dwa tapczany, fotel i Bóg wie co jeszcze. Liczba śmieci może budzić niedowierzanie ale to i tak dużo mniej niż w ubiegłym roku podczas wrześniowej akcji.

Worki pozostawiono we wcześniej wytypowanych miejscach.

Po zakończeniu sprzątania na uczestników czekała przepyszna grochówka. Odbył się też nieplanowany pokaz muchowych technik rzutowych.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i przyłączyli się do sprzątania Białej Przemszy. Podziękowania należą się zwłaszcza dziewczynom i chłopakom z Bractwa Rycerskiego Drużyna Sfawoja ze Sławkowa , dziękujemy zarządowi klubu sportowego MKS za udostępnienie terenu na boisku piłkarskim oraz Pani Maryli Chrzęstek z UM Sławków.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje sprzątania brzegów rzeki.

Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi

Autorzy zdjęć: Piotr Maj, Kamil Mazur, Paweł Mochocki, Krzysztof Massalski

Udostępnij