Kanał tarłowy ukończony

W listopadzie zakończyliśmy prace przy budowie kanału tarłowego w Okradzionowie na cieku wypływającym z wywierzysk na lewym brzegu rzeki. Prace zrealizowane  zostały w ramach projektu „Kompleksowe podejście do pełnego odtworzenia populacji pstrąga potokowego w zlewni Białej Przemszy”  na który pozyskalismy grant w wysokości 17 tys. złotych. w ramach Programu Minigrantów „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem” realizowanym przez ArcelorMittal Poland – największego w Polsce producenta stali. Kanał tarłowy o długości kilkunastu metrów i szerokości niewiele ponad 1 metr tworzą trzy baseny, których dno wyścielone jest żwirem. Szybki przepływ wody, odpowiednia głębokość, silny nurt wabiący – to wszystko może przyczynić się do ściągnięcia w to miejsce tarlaków pstrąga. I choć miejsca mało to jednak, jak pokazuje przykład ze Sławkowa gdzie ryby skutecznie trą się w źródlisku Komora,  powinno go wystarczyć dla znaczącej ilości pstrągów. Warto dodać że również poniżej basenów cały odcinek cieku wpadającego do Białej Przemszy został wysypany żwirem. Warunki do tarła pstrąga wręcz idealne.

Powyżej basenów powstało dzięki niewielkiemu spiętrzeniu wody małe rozlewisko. Jak pokazały kilkakrotnie odłowy prowadzone na rozlewisku, bagienko to jest ulubionym miejscem podrastania pstrągów. Dzięki spiętrzeniu wody rozlewisko nieznacznie powiększyło swoją powierzchnię i głębokość.

Wszystkie prace zostały wykonane z wykorzystaniem naturalnych materiałów: drewna, żwiru, piasku oraz worków lnianych. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych miesiącach, gdy tylko roślinność porośnie brzegi kanału, miejsce to będzie wyglądało naturalnie i nie będzie sprawiało wrażenia sztucznej, nienaturalnej budowli.

 kanał tarłowy

Przy samym wywierzysku, tuż u zbocza doliny, zakopaliśmy inkubator pstrągowy, który tradycyjnie służyć ma wylęgowi narybku pstrąg z zasadzonej ikry. Tej jesieni pierwsze ziarenka ikry zostały już posadzone. W przedsięwzięciu tym pomagali nam uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sławkowie.

 kanał tarłowy

Ostatnim elementem prac było umieszczenie tablicy edukacyjnej w pobliżu inkubatora. Na tablicy przedstawiony został cykl życiowy pstrąga potokowego a także opisana została fauana żyjąca w wywierzysku.

 kanał tarłowy

W tym miejscu chcemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które poświęcały swój czas i siły na realizację projektu. Wykonaliście kawał wspaniałej roboty. Dziękujemy!

Udostępnij