Dotacja z urzędu miejskiego

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy warsztaty muchowe. Już w najbliższy piątek (13.01) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach zajęć. Dodajmy jednak ważną informację: na organizację warsztatów otrzymalismy wsparcie finansowe z Urzędu Miejskiego w Sławkowie.

Zadanie publiczne, jakim są warsztaty, zostało wsparte kwotą 2000zł. Pieniądze przeznaczyliśmy na zakup profesjonalnego sprzętu do „kręcenia” muszek oraz na inne akcesoria ułatwiające przeprowadzenie warsztatów.

Warto w tym miejscu dodać, że uczestnicy warsztatów, którzy pod okiem naszego kolegi Krzysztofa Jarosza wykonują imitacje owadów, mogą zachować efekty swojej pracy dla siebie. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia z ichtiologii ryb łososiowatych jak również tematy związane z racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych i postawami proekologicznymi.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękoważ Burmistrzowi Miasta Sławkowa, Panu Rafałowi Adamczykowi, oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Sławkowie, za pomoc udzieloną przy organizacji warsztatów oraz za wsparcie finansowe.

 

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •