Ochrona siedlisk przyrodniczych

W ubiegłym roku rozpoczęty został program „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Pierwsze prace zostały wykonane pod koniec 2010 roku a cały projekt ukończony będzie w 2013 roku. Realizację programu rozpoczęto od mokradeł błędowskich wzdłuż Białej Przemszy leżących na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

W pierwszej kolejności wykoszona została roślinność zarastająca lustro wody. Usunieto przy tym znaczną część krzewów, starych i połamanych drzew. Prace obejmowały również poszerzenie i pogłębienie koryta rzeki oraz podniesienia miejscami jej brzegów, poprzez usypanie niewielkich wałów. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki utworzono 6 stawów.

Osobiście pamiętam że mokradła w Błędowie były zazwyczaj nie do przebycia. Szczególnie w okresie letnim gdy wybujała roślinność całkowicie odcinała możliwość dojścia do rzeki na jej parokilometrowym odcinku. Wykonane prace znacznie poprawiły ten stan rzeczy. Warto również dodać, że w wielu miejscach zbudowano specjalne podesty umożliwiające spacery na tym grząskim terenie.

Znacząco poprawiły się (w związku z odsłoniętym lustrem wody i zwiększoną powierzchnią stale zalaną wodą) warunki siedliskowe dla ptactwa wodnego. Z myślą o ornitologach (ale oczywiście nie tylko) postawiono wieże obserwacyjne. Poza tym wzdłuż rzeki umieszczono 10 tablic informacyjnych, ławki oraz dwa punkty edukacyjne. Powstała w ten sposób ścieżka dydaktyczna „Doliny Białej Przemszy” ma łączną długość 13 km. Prowadzi od podnóża wzniesienia Czubatka w Kluczach przez Pustynię Błędowską w kierunku północno-zachodnim do bagien błędowskich.

Z całą pewnością podjęte działania przyczynią się do podniesienia walorów turystyczne i krajobrazowych zarówno Pustyni Błędowskiej jak i nieodłegłym mokradłom.

Pustynia Błędowska

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się kolejny etap programu –  poszukiwanie i usuwanie niewypałów z ponad 400 ha Pustyni Błędowskiej. Jak podaje Dziennik Polski :

Niewypały mają być poszukiwane na terenie obejmującym 400 ha na terenie użytku ekologicznego „Pustynia Błędowska”, który ma powierzchnię 684 ha i jest w całości położony w obszarze Natura 2000. Pracami zostanie objęty cały liczący 300 ha teren prac oraz licząca 100 ha tzw. strefa buforowa, obejmująca dojście i dojazd do tego terenu. Teren pustyni będzie sprawdzany trzema metodami równocześnie. Będą tam wykonywane pomiary georadarowe, elektrooporowe i magnetyczne. W przypadku znalezienia niewypałów na miejsce będzie wzywany patrol saperski, w celu ich usunięcia.

Następnym etapem będzie usunięcie drzew i krzewów na obszarze 11 ha Pustyni Błędowskiej. Aby Pustynia nie zarastała ponownie postanowiono już w ubiegłym roku zakupić stado kóz, które regularnie wypasane, będzie „oczyszczało” piaszczysty teren z wszelkiej roślinności.

Program realizowany jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ze środków unijnych wspartych pieniędzmi Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie oraz samorządowych pieniędzy Powiatu Olkuskiego, miasta Dabrowa Górnicza i gminy Klucze.

Udostępnij