Badania czystości wody Białej Przemszy

Woda w Białej Przemszy w miejscowości Sławków ma kolor brudno szary spowodowany gęstą zawiesiną wypompowywaną z pokładów kopalnianych.

 

Image

 Zdjęcie powyżej, wykonano w miejscu w którym wpływa do Białej Przemszy strumień czystej  wody ze źródła Komora II w Sławkowie. Nie trzeba jednak nawet stosować porównań, żeby wizualnie ocenić skalę problemu.  Poniżej natomiast widok „rzeki” a raczej ścieku z kopalni z mostu na drodze w Sławkowie przecinającego Białą Przemszę w dzielnicy Walcownia.

Image

 

Pobrane zostały próbki wody przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy.

 

Image

Następnego dnia próbki oddano do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiolog. w Będzinie. Po tygodniu oczekiwania otrzymaliśmy wynik, który przekroczył nasze najgorsze obawy.  Przedstawiamy go wszystkim zainteresowanym:

Sprawozdanie – wynik badania cz.1

Sprawozdanie – wynik badania cz.2

Sytuacja taka – zanieczyszczenia rzeki Biała Przemsza występuje od wielu lat i zawsze z tego samego źródła(ZGH Bolesław), czego jesteśmy świadkami. Istnieje obawa, że wysiłki ponoszone przez PZW Okręg Katowice na zarybianie wód Białej Przemszy pstrągiem potokowym zostaną zmarnowane i zaprzepaszczone. Przypominam, że już dziś obserwujemy pojedyncze sztuki martwych ryb odnajdywanych na brzegu rzeki.


Warto zapoznać się również z aktualnymi  danymi na stronach WIOŚ w Katowicach http://www.katowice.pios.gov.pl/ . Wg zamieszczonych tam informacji wartości zawiesiny rz. Biała Przemsza na wys. Sławkowa 23,7km od 09.01.2006 do 04.12.2006. wynosiły odpowiednio Minimum / Maksimum / Średnia – 10 / 62,4 / 20,43 mg/l.
Udostępnij