Dotacja na tarliska Centurii przyznana

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o przyznaniu nam dotacji na wykonanie zadania pt. „Poprawa warunków tarliskowych ryb litofilnych na potoku Centuria„. Już wkrótce planujemy przystąpić do konkretnych działań nad wodą. Zadania ma zostać zrealizowane do końca października tego roku. Prosimy śledzić nasze forum, gdzie na bieżąco będziemy informować o planowanych pracach.

Chociaż potok Centuria jest krystalicznie czysty, płynący naturalnie i dziko, to jednak nie stwarza on tak dobrych warunków tarłowych dla ryb litofilnych jak na przykład inny dopływ Białej Przemszy – Tarnówka. Centuria bowiem prawie na całej swej długości posiada dno piaszczyste. Drobniutki żwirek odsłania się zaledwie w kilku miejscach cieku, jednak w bardzo małych ilościach. Z tego też powodu nie obserwowaliśmy nigdy tarła pstrąga na tym cieku (za wyjątkiem pojedynczych par pstrągów w górnym biegu) tak jak ma to miejsce na innych dopływach Białej Przemszy.

 

Centuria

Liczymy jednak na to że już za kilka lat również na Centurii tarło pstrąga stanie się faktem. Planowane działania mające na celu poprawęwarunków tarliskowych będą wykonywane na końcowym odcinku Centurii (ostatnie 400 metrów przed ujściem) na terenie województwa śląskiego.  Prace będziemy mogli przeprowadzić między innymi dzięki dotacji w wysokości 4400 złotych jaką Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł nasz projekt. Pozostałą kwotę przeznaczy nasze stowarzyszenie.

 

Centuria

W ramach zadania Poprawa warunków tarliskowych ryb litofilnych na potoku Centuria w cieku zostanie umieszczonych kilkadziesiąt ton żwiru o odpowiedniej dla tarlisk wielkości (16-32mm) oraz większe kamienie (otoczaki) stabilizujące brzegi i żwir. Żwir będzie umieszczony na odcinku 200 metrów w kilku miejscach, co mamy nadzieję przyniesie już wkrótce pozytywny efekt ekologiczny w postaci wzmocnienia lokalnej populacji pstrąga potokowego a także innych ryb litofilnych żyjącyjch w Centurii oraz Białej Przemszy. Prace zostaną wykonane między 15 sierpnia a końcem października tego roku.

Centuria

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą przy wykonaniu zadania to zapraszamy. Przyda się każda pomoc, czy to w postaci pracy fizycznej nad wodą czy to w postaci dowolnej wpłaty na nasze konto (pięniądze przeznaczymy na zakup dodatkowych ilości żwiru). Prosimy o śledzenie naszego forum, gdzie będziemy na biężąco informować o planowanych pracach.

fotografie: Łukasz Drążewski

Udostępnij