Program działalności SPBP na lata 2016-2018

Łukasz Drążewski, 25.07.2016

Poniżej przedstawiamy nowy Program Działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy na lata 2016-2018 uchwalony 22 lipca tego roku.

W nowym programie, w porównaniu do tych z lat ubiegłych, dokonaliśmy podziału na tzw. cele główne i działania regularne. Cele główne to nic innego jak dalsza poprawa warunków tarliskowych dla pstrąga w dorzeczu Białej Przemszy. Chcemy aby jak największa część dorzecza została objęta najpierw odpowiednimi obserwacjami i badaniami a następnie pracami polegającymi na budowie tarlisk i montowaniu inkubatorów. Rozważamy również budowę tarlisk na Białej Przemszy poniżej ujścia Białej. Z roku na rok czystość wód Białej Przemszy poprawia się więc może warto to wykorzystać.

Działania regularne to te które wykonujemy od początku naszej działalności takie jak wspólne zarybienia czy też sadzenie ikry.

Planowane przedsięwzięcia na lata 2016-2018

Cele główne:

1. Tworzenie tarlisk pstrąga potokowego, w tym także rekonstrukcja i odbudowa tarlisk już istniejących, a następnie konserwacja, coroczny przegląd i ewentualne czyszczenie dna utworzonych i odtworzonych tarlisk . Miejsca wytypowane pod tarliska powinny zostać wybrane na podstawie jesiennych obserwacji ciągu tarłowego pstrąga.
Sprawdzenie potencjału i możliwości odbycia skutecznego tarła w korycie Białej Przemszy poniżej ujścia rzeki Biała (m.in. w Sławkowie).
2. Sprawdzenie, zinwentaryzowanie i określenie potencjału dla małych cieków w dorzeczu Białej Przemszy pod kątem możliwości odbycia tarła przez ryby litofilne, możliwości budowy ikubatorów oraz warunków podchowu narybku.

Działania regularne:

1. Coroczna akcja sprzątania brzegów rzeki Białej Przemszy realizowana przy współudziale samorządów lokalnych na terenie wybranych gmin.
(kwiecień (DNI ZIEMII) każdego roku)
2. Obsadzanie ikrą inkubatorów.
(jesień – zima każdego roku)
3. Pomoc przy zarybieniach wykonywanych przez PZW O/Katowice.
(wiosna każdego roku)
4. Inwentaryzacja gniazd tarłowych pstrąga potokowego w ciekach zlewni Białej Przemszy.

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •