Raport z działalności SSR w 2013 roku

Łukasz Drążewski, 09.03.2014

Społeczna Straż Rybacka działająca przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy przeprowadziła w zeszłym roku 78 patroli. Można śmiało powiedzieć że Biała Przemsza z dopływami to jedna z najlepiej pilnowanych rzek w naszym kraju. 

W wyniku przeprowadzonych patroli skontrolowano w sumie 120 wędkarzy. To o 27 wędkarzy więcej niż w roku ubiegłym, pomimo że ilość patroli była w 2013 roku mniejsza niż w 2012.

W całym 2013 roku SSR odnotowała 2 wykroczenia przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym, dwukrotnie ujawniła zastawione sieci oraz dwukrotnie upomniała wędkujących o konieczności przestrzeganiu RAPR-u i regulaminu łowiska.

Poniższa tabela prezentuje ilość patroli i skontrolowanych wędkarzy w poszczególnych kwartałach.

KWARTAŁ Ilość patroli Ilość osób skontrolowanych
1 kwartał 2013 26 72
2 kwartał 2013 23 23
3 kwartał 2013 24 25
4 kwartał 2013 15 0

Udostępnij