Walne Zgromadzenie Członków

Łukasz Drążewski, 19.03.2020

W sobotę 14 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SPBP. Po raz pierwszy w naszej historii spotkanie to odbyło się w formie online poza naszą siedzibą.

Decyzję taką podjęliśmy ze względu na powszechne zalecenia dotyczące ograniczania spotkań.

W spotkaniu uczestniczyło tylko 5 członków stowarzyszenia. Jak zwykle podczas tego spotkania zostały przyjęte w kolejności: protokół WZ z 2019 roku, sprawozdanie z działalności zarządu z 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentujemy protokół ze spotkania, sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej w roku ubiegłym.

 

Udostępnij