Zamykamy stowarzyszenie

Łukasz Drążewski, 07.10.2020

29 sierpnia bieżącego roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęliśmy decyzję że zamykamy nasze stowarzyszenie. W minionym tygodniu dostaliśmy sądowe potwierdzenie rozpoczęcia procesu likwidacji. Dzień rozpoczęcia likwidacji to 24 września 2020 roku.

Likwidatorami stowarzyszenia będą dotychczasowi członkowie zarządu czyli: Łukasz Drążewski, Krzysztof Jarosz i Grzegorz Piętka. Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia w terminie do dnia 9 listopada 2020. Kontakt z likwidatorami pocztą mailową (kontakt@bialaprzemsza.pl) lub też tradycyjną na dotychczasowy adres stowarzyszenia, który znajduje się w zakładce Kontakt.

 

Udostępnij