Walne Zgromadzenie

Łukasz Drążewski, 17.03.2018

10 marca odbyło się Walne Zgormadzenie członków SPBP. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności w roku ubiegłym. Przyjęliśmy również prowizorium budżetowe na rok bieżący.

Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką zajęło się Walne były zmiany w Statucie. Dotyczą one przede wszystkim celów stowarzyszenia jak i sposobów ich realizacji. Wszystkie zmiany zaproponowane przez zarząd zostały zaakceptowane przez WZ.

Podczas spotkania uczestnicy mogli też zapoznać się z opinią członków zarządu na temat corocznych działań (sadzenie ikry, zarybienia, zawody). Zarząd poinformował uczestników spotknia, że nie planuje w tym roku organizacji zawodów wędkarskich o Puchar Przyjaciół Białej Przemszy.

Protokół z WZ oraz sprawozdania: zarządu i finansowe do pobrania poniżej.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BIAŁEJ PRZEMSZY

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS 2017

 

 

 

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •