Batalia w sprawie czystości wody Białej Przemszy

Udano się w poszukiwaniu źródła emisji zanieczyszczenia. Okazalo się, że płynie to tzw. kanałem Dąbrówka i wpada do rzeki Biała, która łączy się z Przemszą.

1. Dokonano licznych fotografii BRUDNO SZAREGO ścieku płynacego kanałem Dąbrówka

2. Pobrano próbkę wody z kanału Dąbrówka w miejscowości Bolesław, która oddana została do analizy    do stacji sanitarno epidemiologicznej na wielkość zawiesiny. Informuję, że ZGH Bolesław  ma pozwolenie z   RZGW w Gliwicach na emisję zawiesiny na poziomie 35 mg/litr, pomimo tego dopuszcza się do zrzutów substancji poflotacyjnych na poziomie 269 mg/litr !!!! czyli ośmio krotne przekroczenie prawa wodnego

3.  29.XII.2008 wysłano pismo alarmujące do : ZGH Bolesław, WIOŚ Kraków, WIOŚ Katowice, RZGW Gliwice, ZO PZW Katowice.

4. Oczekujemy wyjaśnień od Dyrekcji ZGH

W załączeniu poniżej kopia pisma wysłanego do ww instytucji i bardzo złe wyniki badania wody pod kątem zawiesiny – czyli tego co sprawia że woda w rzece wygląda jak odpływ z szamba.

Pismo

Wyniki badań

 

TAK WYGLADAŁ KANAŁ DĄBRÓWKA W DNIU 13.XII.08 W CHWILI POBRANIA PRÓBKI DO ANALIZY Kanał Dąbrówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POWINIEN WYGLĄDAĆ TAK – FOTOGRAFIA W TYM SAMYM MIEJSCU  KILKA DNI PÓŹNIEJ

Kanał Dąbrówka

 

Udostępnij