Czas na Centurię

Prace związane z dostarczeniem i umieszczeniem żwiru w potoku Centuria planujemy przeprowadzić latem 2013 roku. Prace zostaną przeprowadzone za zgodą i pod nadzorem MZMiUW w Krakowie. Dzięki temu powstaną pierwsze większe tarliska na Centurii, która jak do tej pory takowych tarlisk ryb litofilnych nie posiadała. Dno Centurii jest w głównej mierze zbudowane z piasku, gdzieniegdzie tylko pojawiają się niewielkie skupiska kamieni, żwiru i drobnych skał wapiennych. Nigdy jednak nie udało nam się zaobserwować zgrupowanych na tarle pstrągów czy też kopanych masowo gniazd, pomimo że jak wskazują np. odłowy kontrolne PZW w Centurii występuje, choć w niewielkich ilościach, pstrąg potokowy. Warto dodać, że oprócz pstrąga w Centurii występują również inne gatunki takie jak śliz czy minóg strumieniowy, które także chętnie korzystają z kamiennego dna w celu odbycia tarła. Prace konserwacyjne przyczynią się więc do zwiększenia bioróżnorodności cieku.

Centuria

Tarliska utworzymy wdwóch lokalizacjach. Pierwsza znajduje się tuż poniżej ujścia potoku Skałbania,  druga ok. 1 km w dół od mostu drogowego w Chechle. O tym jak długie będą to odcinki zadecyduje przede wszystkim nasza zdolność finansowa. Chcielibyśmy, aby conajmniej 20 metrów dna cieku zostało całkowicie wysypane i przykryte żwirem.

Centuria

Nasze Stowarzyszenie będzie starało się o pozyskanie funduszy na ten cel, jednak i tak niezbędny będzie własny wkład finansowy. Dlatego też już teraz w tym miejscu zwracam się do wszystkich Państwa o pomoc finansową. Każdy grosz, który otrzymamy od Państwa postaramy się podwoić. O tym, że potrafimy już robić tego typu akcje, możecie przeczytać na naszych stronach:

Nowe tarlisko na Kanale Szczakowskim
Sztoła doczekała się tarliska
Ożywić strumień

Już wkrótce rozpoczniemy również aukcje sprzętu wędkarskiego za pośrednictwem portalu allegro. Środki uzyskane w ten sposób będą również przeznaczone na poprawę warunków tarłowych na Centurii. O rozpoczęciu aukcji poinformujemy w odrębnym artykule.

Z góry dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

Centuria

 

Udostępnij